Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

Trump maler långsamt in ett narrativ genom Twitter

Trumps tweets kan verka harmlösa, känslodrivna och märkliga. När han exempelvis sågar Meryl Streep efter att hon hållit ett brandtal mot hans populism på Golden Globe-galan upplevs tweeten först bara som en spontan känsloyttring ovärdig en amerikansk president. Men med varje tweet drivs ett långsiktigt narrativ in.

Många av hans enskilda tweets behandlar vardagliga saker, och det verkar ofta som om hans twittrande mest sker på känsla. Men vid närmre granskning av twitterflödet noteras att han egentligen aktivt maler in ett större narrativ som skapar misstro mot medier, politiker och “etablissemanget”. På sikt riskerar detta repeterade malande att göra att fler accepterar hans världsbild som sann.

George Lakoff är en världsberömd Berkeley-professor och författare till flera böcker om “framing”, hur politiker kan driva sin agenda genom att påverka det allmänna språkbruket. Han har gjort en infografik som ger översikt över det bakomliggande syftet för Trumps tweets. Den klargör hur varje tweet passar in i en långsiktig strategi för att mala in ett politiskt narrativ.

Nedan är ett dagsfärskt exempel på hur Trump ställer ut en retorisk fråga på twitter om en hypotetisk situation, för att så ett frö av misstro mot det Demokratiska partiet. Genom att formulera det som en fråga och inte som ett påstående kan han hävda vad som helst utan att ljuga.

Hur ord och språk används för att påverka vår världsbild och vår syn på samhällsproblem är något vi medborgare behöver vara medvetna om, inte minst i den kommande svenska valrörelsen 2018.