Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

Facebook nu större än Brittiska imperiet

Idag används Facebook aktivt av 25% av mänskligheten. Två miljarder människor loggar in minst en gång i månaden. Det sociala mediet har därmed en större räckvidd än mänsklighetens historiskt mest formativa dynasti; det Brittiska Imperiet, som vid sin höjdpunkt bara omfattade 20% av världens befolkning.

Det Brittiska imperiet existerade mellan 1600-talet och 1940-talet och kallades för “the empire where the sun never sets”, eftersom det innehöll landytor i alla världsdelar. Brittiska imperiet begick många brott mot mänskligheten men drev också många förändringar i mänsklighetens historia, exempelvis upplysningen och den industriella revolutionen.

Facebook, å andra sidan, startades av Harvard-studenter för 13 år sedan och idag är Facebook ett av världens mäktigaste företag. Nyligen passerade företaget Brittiska imperiet i antal “användare” i sitt ekosystem.

Brittiska imperiet och Facebook är mycket olika organisationer, men deras påverkan på mänsklighetens utveckling är liknande på flera sätt. Trots sina olikheter finns vissa saker som förenar dem i sin strävan mot global dominans – vilket kan tjäna som lärdomar för alla andra med globala ambitioner. Se några av dessa likheter nedan:

Brittisk propagandateckning från imperietiden

Monarkens goda varumärke är centralt

Det är viktigt att hålla hög integritet kring kungahuset i alla monarkier. Kungahusets existens legitimeras genom att vara ett ideal för folket att följa och sträva mot. Om en regent skulle svärta ner sig genom att bli för korrupt och synbart missbruka sin makt löper regenten stor risk att få folket emot sig och bli avsatt.

Mark Zuckerbergs personliga varumärke är på samma sätt viktigt för Facebooks legitimitet. Facebook vet ju i stort sett allt om sina användare; var de rör sig, vilka intressen de har och vem de pratar med. Det är väldigt känsligt ur integritetshänseende, och det värsta som skulle kunna hända Facebook vore att människor på stor skala tappar förtroende för deras behandling av insamlade personuppgifter.

För att hålla högt förtroende är det viktigt att Zuckerberg trots sin miljardlön fortsätter framstå som en jordnära datornörd och inte som en maktfullkomlig big corporation-VD. Han bor exempelvis fortfarande i ett relativt anspråkslöst hus på en gata i Silicon Valley, och kör en vanlig bil.

Mark Zuckerbergs bostad i Palo Alto, Kalifornien.

Båda har förändrat människors sätt att umgås med varann

När Storbritannien koloniserade länder över hela världen påtvingades britternas sedvänjor och språk på koloniernas invånare, vilket gjort att det engelska språket idag är globalt.

Liksom imperiet gjorde påverkar Facebook hur människor umgås och kommunicerar. “Likes” är idag metoden vi använder för att ge varandra social bekräftelse. Vi är också mer öppna med vårt privatliv och filtrerar ut en image av oss själva genom sociala medier, vilket påverkar vilka sociala aktiviteter vi företar oss och vart vi reser.

Båda har effektiviserat internationell handel

Brittiska imperiet upprättade handelsrutter över hela världen genom Ostindiska Kompaniets verksamhet. Det brittiska folket fick därför ta del av silke, teer, bomull och andra varor från hela världen, långt före andra europeiska länder.

Facebooks internationella plattform möjliggör på ett liknande sätt att företagare kan verka på en global marknad. En brasiliansk jeansförsäljare kan enkelt marknadsföra sig mot konsumenter i södra Tyskland bara genom att rikta Facebookannonser mot dem.

Brittiska imperiets utbredning när det var som störst.

Båda har tömt sina marknader på konkurrenter

När Storbritannien koloniserade ett land tog de knappast hänsyn till existerande marknadsaktörer och maktstrukturer. Afrikanska stamhövdingar tvingades underordna sig eller utplånades. Det var ett aggressivt angreppssätt som möjliggjordes av imperiets storlek och ekonomiska muskler.

På samma sätt arbetar Facebook, som utplånat nästan alla konkurrenter inom kategorin “sociala forum för umgänge”. Genom sin stora användarbas är det enkelt för företaget att lansera nya funktioner som snabbt krossar alla startups med aspirationer att bli nästa stora sociala medieplattform.

Facebook har också blåst ut konkurrensen på den globala annonsmarknaden. På kort tid har de plockat åt sig en stor andel av världens annonsbudgetar, som tidigare gick till att annonsera i tidningar. Tidningarna klarar inte av hotet och vi ser idag massuppsägningar av personal på de flesta redaktioner. Den enda realistiska motståndaren kvar på annonsmarknaden är Google.

Båda har tagit på sig rollen att “modernisera” Indien

När Storbritannien koloniserade Indien rekonstruerade de hela Indiens statsskick och byggde ut infrastruktur för att underlätta brittisk produktion och export av indiska råvaror hem till västvärlden.

Facebook driver också ett aktivt arbete för att bygga ut infrastrukturen i Indien för att underlätta handel. I Facebooks fall är det Indiens internetutbyggnad som står i fokus.

Precis som hos Brittiska imperiet sker Facebooks satsning på den indiska infrastrukturen knappast utan ett egenintresse; ju fler indier som får internettillgång, desto fler medlemmar får Facebook, och desto fler annonser kan de sälja.

 Båda har ett privat företag som driver showen

Brittiska imperiets globala utbredning och långsiktiga besittning möjliggjordes genom att britterna inte bara medförde sig krig och kolonisering, utan även handel och infrastruktur. Handeln sköttes inte av staten, utan genom företaget Brittiska Ostindiska Kompaniet. Handelsrutterna och landsvägarna som kompaniet byggde för kommersen blev kritisk infrastruktur för möten mellan människor.

Facebook är också ett privat företag, och därmed beroende av att tillföra människor ett praktiskt värde för att säkra bolagets överlevnad. För att säkra framtida intäkter genom annonsförsäljning utvecklas tjänsten konstant för att bli en ännu mer kritisk infrastruktur i våra sociala liv.

Kommer Facebook falla på samma sätt som Brittiska imperiet gjorde?

Storbritannien förlorade kontrollen över Indien 1947, vilket sägs vara stunden som innebar slutet för Brittiska imperiet.

Men imperiet hade börjat förfalla långt tidigare, och historiker anser att imperiet föll eftersom det blev för stort och svåröversiktligt. Britterna hade till slut inte resurser att bibehålla kontrollen över så stora landytor samtidigt som de skyddade hemlandet mot krigen hemma i Europa.

Indien var britternas genomfartsled till Asien och därför en särskilt strategiskt viktig koloni. När Storbritannien tappade kontrollen över Indien minskade dessutom imperiets befolkningsmängd med -75%.

Facebook riskerar att hamna i en liknande situation på sikt; idag kopierar de gärna andra populära appar och bakar in deras funktioner i Facebook – vilket gör att sociala plattformen blir större och större med allt fler funktioner. När Snapchat Stories blev framgångsrikt skapades snabbt funktionen Facebook Stories. När Twitter-ägda Periscope populariserade livestreaming var Facebook inte sena att lansera sin egen livefunktion.

Frågan är hur framgångsrikt det är för ett företag på sikt att försöka vara bra på allt, det innebär lätt att kvaliteten blir lidande.

En annan viktig faktor för Facebooks överlevnad på sikt är också att företaget lyckas säkra den boomande asiatiska marknaden före kinesiska konkurrenter gör det.

Och vägen till Asien går, som bekant, genom Indien.