Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

Humor i public affairs – hur funkar det?

En stor del av befolkningen tycker att politik är riktigt tråkigt. Men inte desto mindre har de rösträtt. För att vinna deras hjärtan kan humor vara ett bra grepp.

Politiska frågor kan ofta vara svåra att förklara för den stora befolkningen. Folkets mediekonsumtion är utspridd och intresset för politiska detaljfrågor är ofta lågt. Men i politik måste man ibland få gräsrötternas stöd – och då kan humor vara en effektiv metod.

Ett exempel på hur en politisk fråga lyfts med humor är talkshowvärden John Olivers sketch om nätneutralitet, där han tydligt är kritisk mot det nya politiska förslaget. Trots att klippet är så långt (10 minuter) har det fått över tio miljoner visningar på Youtube, och klippet är idag högsta sökträff för den som googlar och vill

bilda sig en uppfattning om nätneutralitet.

Använd humor för att förenkla en fråga till din fördel

Nätneutralitet är en fråga som den breda allmänheten nog har svårt att sätta sig in i – de flesta vet inte exakt hur Internet fungerar i dagsläget och ännu färre vet huruvida det vore bra eller dåligt ifall det förändrades.

Vi kommer nog aldrig få veta om John Oliver tog upp ämnet i programmet på grund av eget intresse eller för att en lobbyorganisation drivit frågan (eller en kombination), men det finns flera anledningar till varför talkshow-värdar kan vara utmärkta verktyg för att lobba mot den breda allmänheten:

  1. Humorvärdar som John Oliver har hög räckvidd, många följer programmen.
  2. Allmänheten lyssnar mer och tar till sig budskapet när det inte uppfattas som “säljigt”.
  3. En komiker kan presentera förslaget med mer inlevelse än de flesta.
  4. Klippet visades både i realtid (när showen sändes), men finns även tillgängligt i efterhand som nerklippt version. Det innebär flera tillfällen för exponering, och som i fallet ovan – klippet hamnar högt upp när någon nu söker efter nätneutralitet.

John Oliver

Men vad säger forskningen om humor i opinionsbildning?

  1. Humor kan användas för att fånga uppmärksamhet och öka din “liking”.
  2. Humor motverkar kritiskt tänkande – när argument presenteras som humor så blir publiken mer benägna att acceptera budskapet och mindre benägna att motargumentera.
  3. Humor kan övertyga någon genom “social proof” – att personen ser i realtid att andra uppskattar ett skämt (genom skratt) höjer trovärdigheten. “Om andra tyckte skämtet var bra så kan det ju inte vara så illa?”

(Källa: Gass, R. H. & Seiter, J. S. (2011). Persuasion, social influence, and compliance gaining (5thed.).)

Humor kan alltså vara ett mycket effektivt verktyg för att bryta igenom mediebruset på bred front. Utmaningen blir att komma åt rätt kanaler.