Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

“PR-konsulter borde bli managementkonsulter

Idag inser fler bolagsstyrelser vikten av strategisk kommunikation. Företagens varumärke och dess popularitetssvängningar har mycket stor påverkan på affärsresultatet. Därför får numer allt fler kommunikationschefer en egen plats i företagens ledningsgrupper.

Historiskt sett har kommunikationschefer sällan suttit i ledningsgruppen. Istället har det suttit en säljchef där – men säljchefen har främst ansvarat för att försäljningen går bra. Den har sällan haft kompetens inom t.ex. varumärkesbyggande eller internkommunikation.

Men nu växer alltså intresset för kommunikationschefer i ledningen. Några anledningar till det är:

  1. Internet har gjort det enklare för konkurrenter att etablera sig snabbt och ta marknadsandelar. Ett starkt varumärke blivit viktigare för att hålla kvar kunderna när det händer.
  2. Forskningsfältet kring strategisk kommunikation, kriser och varumärken har växt mycket senaste åren. Kommunikation är idag mycket mer än att skicka ut pressmeddelanden.
  3. Globaliseringen har ökat möjligheter till internationell expansion. Det innebär att kulturell förståelse och genomtänkt kommunikation blivit viktigare för att snabbt etablera sig på många marknader

Vad innebär utvecklingen för PR-konsulter?

Att bolagsstyrelser och ledningsgrupper ser ett ökat behov av strategisk kommunikation innebär en ökad legitimitet till att ta in extern kommunikationshjälp – som nu sker direkt till styrelsen. Förut har PR-arbetet varit något som skett långt ner i organisationen, men idag är det alltmer en styrelsefråga.

Därmed öppnas möjligheten för PR-konsulter att tjäna pengar. Ju närmre bolagsstyrelsen och desto högre strategisk nivå som PR-byrån kommer in och jobbar på, desto högre kan vinstmarginalerna bli. Här är några av de typer av managementfrågor som fler kommunikationskonsulter borde arbeta med:

  1. Fusioner & förvärv: Förut har fusioner och förvärv mest hanterats av jurister och managementkonsulter. Men idag finns en ökad förståelse för hur viktigt strategisk kommunikation är för att lyckas med sammanslagning av företag. Många fusioner har misslyckats för att de sammangående företagens internkulturer krockade. I andra fall har bristande information till anställda och leverantörer under fusioner orsakat ryktesspridning som skapat stora ekonomiska skador i nedsatt produktivitet, skadat varumärke och dålig stämning internt. För att en fusion ska lyckas måste kommunikationen vara oerhört välplanerad hela vägen genom.
  2. Internkommunikation: Tidigare har många företag dominerats av en “top-down”-managementstruktur, men idag anses det effektivare att ha en platt organisation där många får ansvar och kommer till tals. Skiftet mot plattare organisationer med fler röster ökar behovet av kompetenta personer som kan skapa strukturer för effektiv internkommunikation.
  3. Kriskommunikation: Kriser har alltid kunnat vara förödande för organisationer. Men idag har alla anställda egna sociala medier att vädra sitt eventuella missnöje på, och kriser kan blomma ut och bli en toppnyhet snabbare än någonsin förr.
  4. Finansiell kommunikation: Bolag som är börsnoterade har särskilda regler för hur man kommunicerar kring saker relaterade till sitt finansiella resultat, exempelvis årsredovisningar. Denna kommunikation har traditionellt sett skötts av ekonomer, utan särskild utbildning i varumärkestänk.
  5. Hållbarhetskommunikation: Det har blivit viktigare för företag att arbeta hållbart, men att kommunicera sitt nya CSR-arbete kan vara snårigt. Greenwashing är en ständig fara.

FSU5SG0X4U

Varför behöver PR-byråer ta sig upp på en högre strategisk nivå?

Det är enkelt att starta en PR-byrå idag. Det enda du behöver för att jobba med PR är en egen webbsida, ladda ner Office- och Adobe-programmen samt behärska det svenska språket. Eftersom det är så lätt att starta en PR-byrå så finns det också många PR-byråer på marknaden idag.

Som alla som klarat gymnasiet vet; när konkurrensen ökar pressas vinstmarginalerna ner. Många PR-byråer inom marknads-PR kämpar därför också ekonomiskt – alla kan göra deras jobb och det kommer uppstickare hela tiden. Men för de konsulter som arbetar med frågor på en högre strategisk nivå är arvodena högre och vinstmarginalerna bredare.

Hur ska framtidstänkande PR-byråchefer rekrytera rätt kompetens framöver?

För att klara av att jobba nära ledningsgrupper måste konsulten kunna sätta sig in i bolagets affärsmodell. Det innebär att grundläggande ekonomikunskaper krävs. Konsulten bör vara påläst om marknaden, kunna yttra sig i frågor om finanser, om produktion, om utveckling, om organisation, om bemanning etc.

Man måste inte ha en kandidatexamen i ekonomi för att göra det, men konsulten bör ha skaffat sig grundläggande ekonomikunskaper. Det är främst universitets- och högskoleutbildningar som erbjuder kombinationen kommunikation & ekonomi som är aktuella, exempelvis kandidatprogrammen i strategisk kommunikation eller ekonomiprogrammen som erbjuder inriktning på marknadsföring/varumärken.

Att enbart ha en ettårig utbildning på reklamskola i Stockholm som grund räcker sannolikt inte för att arbeta med kommunikation på en högre strategisk nivå – eftersom de ettåriga reklamutbildningarna sällan lär ut ekonomi. Men det går såklart att skaffa sig dessa ekonomikunskaper genom att självstudera om man är flitig.

Några tips till konsulter som vill höja sin strategiska kompetensnivå

Läs ekonominyheterna varje dag. Gå till biblioteket och låna (eller köp om du har cash) en mängd affärslitteratur om organisationskultur, företags- och räkenskapsanalys, grundläggande finans, varumärkeskommunikation, kriskommunikation, produktivitet, företagsutveckling och liknande. Det finns också många bra poddar på ämnet.

SLUTORD
Jag tror att vi kommer se att allt fler byråer går vägen som exempelvis JKL och Halvarsson & Halvarsson redan påbörjat – de börjar inrikta sig mot ledningsgrupperna för att överleva och öka sina vinstmarginaler. Men byråer som vill göra det måste också börja ta sin kompetensutveckling på mycket stort allvar. Managementkonsulter läser oerhört mycket. Det borde kommunikationskonsulter också börja göra.