Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

Skadar Trump-nomineringen den svenska högern?

Igår valdes Donald Trump officiellt till det republikanska partiets amerikanska presidentkandidat 2016 av den pågående partikongressen i Cleveland. Nomineringen av Trump var väntad men är kontroversiell, och kan påverka svenska högerns kampanjmöjligheter i valet 2018.

Sedan lång tid tillbaka har det amerikanska presidentvalet varit en förebild och innovationsmotor för världens alla politiska valkampanjer. I USA är partiernas kampanjbudgetar gigantiska, befolkningsunderlaget är stort och datalagringslagstiftningen liberal vilket möjliggör omfattande insamling av väljardata.

USA-presidentvalet har därför länge varit en plantskola för valarbetare. Så även i Sverige, där både vänster- och högerblockets riksdagsvalstrateger har en lång tradition av att åka till USA för att hjälpa sina vänner i Demokraterna respektive Republikanerna med valkampanjerna. Under utbytesresan lär de sig aktuella strategier för politiskt kampanjande och lärdomarna från presidentvalet tas sedan med hem över Atlanten och implementeras i det svenska riksdagsvalets valkampanjer två år senare.

Delegates react as Republican presidential nominee Mitt Romney addresses delegates before speaking at the Republican National Convention in Tampa, Fla., on Thursday, Aug. 30, 2012. (AP Photo/Jae C. Hong)

Svenska högern tycker Trump är för radikal

Men för många inom svenska högern är årets kandidat, Trump, alldeles för radikal. Potentiellt blivande valstrateger inom Moderaterna eller Kristdemokraterna som normalt hade rest till USA väljer därför att inte åka dit i år. Det vore politiskt självmord för partiet hemma i Sverige att förknippas med Trump, som vid ett flertal gånger visat starka rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Hans vicepresidentkandidat är också kontroversiell: tror inte på evolutionsteorin, stark abortmotståndare och har föreslagit att låta butiker vägra service till homosexuella.

Finns få republikanska valstrateger kvar att lära sig av

För de som är skrupelfria nog att ändå åka till USA och hjälpa republikanernas i valet finns inte mycket erfarenhet kvar att lära sig av. Väldigt många av republikanernas egna rutinerade politiska konsulter hoppat av i protest mot Trump och hjälper därför inte till inför höstens val.

Många inom svenska högern hoppas istället på framgång för USA:s tredje största parti, Libertarian Party (LP) och deras presidentkandidat Gary Johnson. Libertarianerna har nyligen fått ett starkt uppsving bland högerröstare som normalt hade röstat på republikanerna men nu anser att Trump är för radikal.

Men Libertarianerna har inte särskilt mycket att bidra med vad gäller ett strategi-utbyte med svenska högerns valarbetare. Partiet har länge varit litet och har bara drygt 400 000 medlemmar, vilket kan jämföras med republikanernas 31 miljoner medlemmar. Partiet saknar därmed både valstrategiskt strukturkapital och erfarenhet av framgångsrika presidentkampanjer.

För Sveriges högerstrateger kan Trump-nomineringen alltså betyda att de står utan en valstrategisk plantskola inför nästa riksdagsval. Allt medan vänsterblockets strateger lär sig massor från Hillary-kampanjen. Den uteblivna utbytesresan kan leda till kännbar skada för den svenska högern i riksdagsvalet 2018, särskilt eftersom digitala mediers intåg gjort att det politiska kampanjstrategiska klimatet nu förändras mycket mellan valen.